Projecten

In mijn eigen wijk ben ik diverse projecten begonnen en het gebied breidt zich steeds verder uit. Het zijn groene projecten, die ik altijd samen met andere mensen uitvoer. Daardoor ontstaan er op verschillende manieren mooie samenwerkingen en komt er steeds meer groen.

Groen Circulair – start nov 2021

Bij verhuizingen, renovatie en bouw is veel aandacht voor hergebruik van materiaal en behoud van bomen. Daarbij zien we meestal de planten (van bodembedekker tot jonge boom) over het hoofd. Die worden gerooid of verdwijnen onder de grond. Daarna kopen we rustig nieuwe. Dit kan anders!

hub zaailingen meerbomennu

Zaailingen voor Leidenaren – start nov 2020

Meerbomen.nu is de aanleiding om ook uit Wijkpark Merenwijk jonge boompjes te oogsten. Boompjes die op een ongunstige plek staan en niet volwassen gaan worden. Bij de Haardstee (leer- werkplek) komen ze in de moestuin te staan totdat ze naar bijvoorbeeld een Tiny Forest, een voedselbos of een gewone tuin gaan. Meer info…
De gemeente Leiden zet mijn actie per nov 2021 door in dit park, Leidse Hout en Cronesteyn. #meerbomen.nu

Beheergroep Behoud Slobkousbij – start mei 2019

De slobkousbijen leven op één plek in het wijkpark Merenwijk. Om de slobkousbij in het park te kunnen blijven zien, zorgt een beheergroep voor het gebiedje waar de slobkousbij nestelt en de grote wederik groeit. Het beheer houdt in dat het wandelpad vrij moet blijven van plantengroei, mensen eenvoudig elkaar kunnen blijven passeren en de wederik groeiruimte heeft.

Rapen bij het Joppe – start mrt 2019

Op 30 juli 2017 is Daniël Siepman begonnen met het rapen op Tengnagel en ik neem in maart 2019 het stokje over en ronsel mensen in de wijk om te helpen. Sindsdien rapen we elke maand een keer bij het Joppe, op de Strengen of op Tengnagel. Weer of geen weer. Ieder jaar rapen we ruim 10 grote kliko’s aangespoeld afval bij elkaar.

foto bloembollen in gras

Dependance Bloembollenasiel – start feb 2019

Het 1e bloembollenasiel is in Leiden bij Hoeve Cronesteijn. Onze wijk ligt aan de andere kant van de stad en daarom ben ik een dependance gestart. Er staat een grote kist op de kinderboerderij Merenwijk in Weidezicht (NDE-gemeente Leiden), waar de oude bollen in kunnen. De Haardstee maakte een kleine bak, zodat mensen ook bollen kunnen brengen en halen als de kinderboerderij gesloten is. #bloembollenasiel

Genietommetjes – start dec 2018

De aanleiding was een bijeenkomst van Groen Dichterbij in de Merenwijk. Daar werd zichtbaar dat er best wel veel buurttuinen waren in de wijk en dat ze dat niet van elkaar wisten. Samen met Li Lian en Ckees heb ik het initiatief genomen om 18 buurttuinen bij elkaar te brengen, planten te ruilen en onverwachte wandelroutes tussen de tuinen te maken: de genietommetjes. Het aantal aangesloten buurttuinen is groeiende.

Parkgroep Merenwijk – start jan 2018

De eerste bijeenkomst was bij 0 graden bij de picknick-bank bij de grauwe abeel. Onder druk van het bouwen van flats in het park zijn bij de picknickbankbijeenkomsten veel ideeën geopperd, met als doelen: 1. het park gaat leven voor de wijkbewoners (beleving). 2. we maken de waarde van het park zichtbaar (biodiversiteit, gezondheid). Het is een groep die de natuur monitort, helpt bij excursies in de wijk en steeds meer verbindt.

site merenwijk.info

Behouden van het park – mei 2017 – juli 2019

Als Merenwijkers wonen we in de groenste wijk van Leiden. Toen de gemeente toeliet dat de eigenaar van de Kopermolen 3 van 4 flats met hoogtes tussen 70-100 meter in het Wijkpark Merenwijk wilden bouwen is een actiegroep ontstaan. We activeerden en informeerden, met resultaat. Het park is behouden. Lees het terug op de Actiesite.

Adoptieterrein Wijkpark Merenwijk – start mrt 2017

Het hebben van een ‘adoptieterrein’ is een onderdeel van de Natuurgidsopleiding van IVN, in Leiden, georganiseerd door de afdeling Leidse regio. Je volgt de ontwikkeling van de flora en fauna en verdiept je in de historie van het gebied. Het verslag was de basis van de Merenwijkparksite. Bewoners vullen de site aan met eigen informatie.