Projecten

In mijn eigen wijk ben ik diverse projecten begonnen en het gebied breidt zich steeds verder uit. Het zijn groene projecten, die ik altijd samen met anderen uitvoer. Daardoor ontstaan er op verschillende manieren mooie samenwerking en komt er steeds meer groen.

Leiden City of Science 2022 – jan ™ dec 2022
Leiden is in 2022 European City of Science Leiden. Op de kalender vul ik een 5 thema’s in en leidt ik een plekberaad-tafel. Op 22 december, de Finale van Leiden2022, gaat de Voedselmarkt op herhaling, op uitnodiging van de organisatie.

Boompjes oogsten met scholen – start sept 2022

Met een paar scholen doe ik een pilot om boomjes met de klas te oogsten. Met kruiwagens en schoppen van de gemeente gaan we in parken en groenstroken boompjes oogsten, sorteren, weggeven en meenemen. De aanleiding was de leuke dag met leerlingen van Agora.

Struikroven Leiden – start nov 2021

Bij verhuizingen, renovatie en bouw is veel aandacht voor hergebruik van materiaal en behoud van bomen. Daarbij zien we meestal de planten (van bodembedekker tot jonge boom) over het hoofd. Die worden gerooid of verdwijnen onder de grond. Daarna kopen we rustig nieuwe. Dit kan anders!

hub zaailingen meerbomennu

Zaailingen voor Leidenaren – start nov 2020

Meerbomen.nu is de aanleiding om ook uit Wijkpark Merenwijk jonge boompjes te oogsten. Boompjes die op een ongunstige plek staan en niet volwassen gaan worden. Bij de Haardstee (leer- werkplek) komen ze in de moestuin te staan totdat ze naar bijvoorbeeld een Tiny Forest, een voedselbos of een gewone tuin gaan. Meer info…

Beheergroep Behoud Slobkousbij – start mei 2019

De slobkousbijen leven op één plek in het wijkpark Merenwijk. Om de slobkousbij in het park te kunnen blijven zien, heb ik een convenant met de gemeente en een beheergroep voor het gebiedje waar de slobkousbij nestelt en de grote wederik groeit. Het beheer houdt in dat het wandelpad vrij moet blijven van plantengroei, mensen eenvoudig elkaar kunnen blijven passeren en de wederik groeiruimte heeft.

Rapen bij het Joppe – start mrt 2019

Op 30 juli 2017 is Daniël Siepman begonnen met het rapen op Tengnagel en ik neem in maart 2019 het stokje over en ronsel mensen in de wijk om te helpen. Sindsdien rapen we elke maand een keer bij het Joppe, op de Strengen of op Tengnagel. Weer of geen weer. Ieder jaar rapen we ruim 10 grote kliko’s aangespoeld afval bij elkaar.

foto bloembollen in gras

Dependance Bloembollenasiel – start feb 2019

Het 1e bloembollenasiel is in Leiden bij Hoeve Cronesteijn. Onze wijk ligt aan de andere kant van de stad en daarom ben ik een dependance gestart. Er hangt nu in het voorjaar een kist (gemaakt door de De Haardstee) bij de ingang van de kinderboerderij Merenwijk. Iedereen kun nu op elk moment bollen brengen en halen. #bloembollenasiel

Genietommetjes – start dec 2018

De aanleiding was een bijeenkomst van Groen Dichterbij in de Merenwijk. Daar werd zichtbaar dat er best wel veel buurttuinen waren in de wijk en dat ze dat niet van elkaar wisten. Samen met Li Lian en Ckees heb ik het initiatief genomen om 18 buurttuinen bij elkaar te brengen, planten te ruilen en onverwachte wandelroutes tussen de tuinen te maken: de genietommetjes. Het aantal aangesloten buurttuinen is groeiende.

Parkgroep Merenwijk – start jan 2018

De eerste bijeenkomst was bij 0 graden bij de picknick-bank bij de grauwe abeel. Onder druk van het bouwen van flats in het park organiseerde ik picknickbankbijeenkomsten. Hier zijn veel ideeën geopperd, met als doelen: 1. het park gaat leven voor de wijkbewoners (beleving). 2. we maken de waarde van het park zichtbaar (biodiversiteit, gezondheid). Het is een groep die de natuur monitort, helpt bij excursies in de wijk en steeds meer verbindt.

site merenwijk.info

Behouden van het park – mei 2017 – juli 2019

Als Merenwijkers wonen we in de groenste wijk van Leiden. Toen de gemeente toeliet dat de eigenaar van de Kopermolen 3 van 4 flats met hoogtes tussen 70-100 meter in het Wijkpark Merenwijk wilden bouwen is een actiegroep ontstaan. We activeerden en informeerden, met resultaat. Het park is behouden. Lees het terug op de Actiesite.

Adoptieterrein Wijkpark Merenwijk – start mrt 2017

Het hebben van een ‘adoptieterrein’ is een onderdeel van de Natuurgidsopleiding van IVN, in Leiden, georganiseerd door de afdeling Leidse regio. Je volgt de ontwikkeling van de flora en fauna en verdiept je in de historie van het gebied. Het verslag is de basis van mijn Merenwijkparksite. Bewoners en ik vullen de site aan met eigen informatie en ik stuur soms een nieuwsbrief.