De dag van het HOUT

Leiden is in 2022 European City of Science en deze dag is georganiseerd onder het programma Kennis door de Wijken. Iedere dag heeft een eigen thema en op 21 december is het thema HOUT. Op het programma staan het oogsten van boompjes in Wijkbos Merenwijk, voorafgegaan door een natuurwandeling. Verder kun je luisteren naar naar ‘Wat bomen ons over de wereldgeschiedenis kunnen vertellen’.

Waarom aandacht voor HOUT?
Hout is voor ons een vanzelfsprekendheid. Het is bouwmateriaal voor onze huizen en tuinen en we zitten op stoelen en aan tafels. Met papier delen we via boeken en kranten onze kennis en in karton worden pakketten vervoerd.
Vroeger was het zelfs de enige brandstof en werden er kerken en schepen van gebouwd. Elk houtsoort werd voort iets anders gebruikt. In de bomenspeurtocht vind je hier voorbeelden van.
En ook in de toekomst blijft hout belangrijk. Niet alleen voor de opslag van CO2, waar meerbomen.nu hard aan werkt, maar ook voor de biodiversiteit en onze gezondheid.
Het belang van bomen is groot.
En omdat ik me weleens afvraag of we de bomen in onze eigen straten nog wel zien staan, vraag ik op deze dag aandacht voor de Bomen, de basis van HOUT.

Dagprogramma Bomen

  • 10 uur start Natuurwandeling met aandacht voor de bomen
  • 13 uur start boompjes oogsten
  • Hele dag: luisteren naar webinar over ‘Wat bomen ons over de wereldgeschiedenis kunnen vertellen’.

Wil je meedoen? Bij ieder onderdeel staat de manier van aanmelden.

Leer bomen bekijken en herkennen
Om 10 uur kun je meelopen met de natuurwandeling in Wijkpark Merenwijk. We bekijken vooral de bomen en alles wat er omheen leeft. De bomenspeurtocht is de leidraad van de wandeling en leidt je in ongeveer een uur langs 22 verschillende bomen. En deze keer wordt je bij het eerste deel van de wandeling begeleid door de maker.
Voor wie is de speurtocht?
De speurtocht is geschikt voor mensen die bomen willen leren kennen en voor ouders / grootouders met kinderen.
Aanmelden voor een wandeling doe je met dit formulier.

Oogstmiddag van boompjes in Wijkpark Merenwijk
Onder de vlag van Meerbomen.nu en IVN organiseer ik vanaf 13 uur een oogstmiddag.
Iedereen is van harte welkom om te helpen. Een deel van de oogst gaat naar Voedselbos Okkerheide, naar Voedselbos Matilo en naar Joost van Schie, boer op de Eenzaamheid. En help je mee met het oogsten, dan mag je natuurlijk zelf ook boompjes meenemen.
Wie kunnen meedoen met oogsten?
Gezinnen mogen samen komen en kinderen van 10 jaar en ouder (en dus ook volwassenen!) mogen zelfstandig meedoen. Neem zoveel mogelijk je eigen schop en handschoenen mee.
Aanmelden is fijn en gaat gemakkelijk via de bomenplanner van Meerbomen.nu.

Webinar ‘Wat bomen ons vertellen’
Kijk en luister naar het webinar over ‘Wat bomen ons vertellen’ van Valerie Trouet, dat ze in Coronatijd op Stadswerk gegeven heeft. Trouet is dendrochronoloog en schreef het boek: ‘Wat bomen ons vertellen’. Aan de hand van jaarringen bestudeert ze het klimaat uit het verleden en de invloed ervan op ecosystemen en samenlevingen. In haar boek toont ze aan dat dendrochronologie zich heeft ontwikkeld tot een van de belangrijkste instrumenten om de complexe interacties tussen bossen, mensen en het klimaat te bestuderen. De rode draad is de geschiedenis van houtgebruik en ontbossing, die ons in staat heeft gesteld het verleden te bestuderen en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van onze planeet in de toekomst.
In het webinar begeleid ze je door de menselijke geschiedenis en de dendrochronologie.
Nieuwsgierig? Stuur een mailtje en je krijgt per ommegaande de link om zelf op een geschikt moment te kijken.