Inspiratie

Op deze plek verwijs ik naar ideeën, modellen en theorieën die mij inspireren of belangrijk zijn geweest. In de loop van de tijd vul ik het rustig aan.

Doughnut Economics
De donut is een eenvoudig uit te leggen model is, waar toch alles in zit waar we voor de toekomst rekening mee moeten houden. Vooral de matrix met de 4 lenzen (mens, natuur, lokaal en globaal) helpt om na te denken over de keuzes in beleid en handelen. Het model zet aan tot onderzoek.

Theory U
Het Presencing Institute is Theory U aan het doorontwikkelen. Dit leidt tot inzichten en modellen, die mensen helpen om het systeem waarin ze zelf zitten te veranderen.