Inspiratie

Op deze plek verwijs ik naar ideeën, modellen en theorieën die mij inspireren of belangrijk zijn geweest. In de loop van de tijd vul ik het rustig aan.

Biomimicry
Met biomimicry leer je van de miljarden jaren ervaring van de natuur. Met een multidisciplinair team leg je natuurlijke mechanismen en systemen naast je producten, diensten en organisatie en onderzoekt waar je kunt innoveren. Idealiter kom je tot innovaties die de wereld beter achterlaten, die regeneratief zijn. Kortom, laat je inspireren door de natuur.

Doughnut Economics
De donut is een eenvoudig uit te leggen model, waar alles in zit waar we voor de toekomst rekening mee willen houden (de ecologische grenzen van de aarde en een florerende maatschappij). Vooral de matrix met de 4 lenzen (mens, natuur, lokaal en globaal) helpt om na te denken over een keuze, een strategie, beleid en wat je koopt. Het model zet aan tot onderzoek.

Theory U
Het Presencing Institute is Theory U aan het doorontwikkelen. Dit leidt tot inzichten en modellen, die mensen helpen om het systeem waarin ze zelf zitten te veranderen. Door echt goed te luisteren en ruimte te laten voor onzekerheid, kom je tot andere oplossingen dan de gewoonlijke.